Karate


Okinawa Goju-Ryu Karate

Kanryo Higaonna Sensei

 


Okinawa Goju-Ryu karate er en traditionel karate stilart med rødder helt tilbage i Fukien provinsen i det sydlige Kina.


Herfra blev de færdigheder som mester Ryu Ryu Ko underviste i, ført til øen Okinawa, af den berømte okinawiske mester Kanryo Higaonna Sensei. 


Chojun Miyagi Sensei

En af dennes elever, den legendariske Chojun Miyagi Sensei, udviklede sin egen unikke stil, udfra den lærdom han fik fra Higaonna Sensei.


Chojun Miyagi Sensei kaldte sin stil Goju-Ryu. Goju betyder hård/blød, hvor Go repræsentere fysisk styrke og en stærk karakter, medens Ju står for den bløde og mobile krop med en fleksibel og mild natur, Ryu betyder stil.


Hvad er Okinawa Goju-Ryu ?


Okinawa Goju-Ryu, som betyder "Den hårde- og bløde skole fra Okinawa" - Stilarten udmærker sig ved at indeholde såvel holdegreb som nærkamp teknikker, herunder kast. Ligeledes trænes avancerede sparke-, parade- og stødteknikker.


Okinawa Goju-Ryu er en ideel måde at optræne krop og sind. Som i mange andre sportsgrene, benyttes kroppen optimalt. Men modsat mange andre sportsgrene tilrettelægges træningen således, at kroppens muskler benyttes på en sådan måde, så overbelastning og skader undgås.

Okinawa Goju-Ryu er selvforsvar. Allerede fra de første lektioner indøves metoder, hvormed man får et solidt grundlag for at kunne klare sig ud af en endog meget håbløs situation. Visheden herom giver en mere selvsikker fremfærd, hvilket af mange psykologer anses for at være tilstrækkeligt til at afholde en voldsmand fra at skride til handling.

 

Som før nævnt er Okinawa Gujo-Ryu en optimal måde at lære selvforsvar på. Mange piger har haft stor glæde af "at kunne rette ryggen" når de går på gaden. Okinava Gujo-RYU indeholder tilmed stiløvelser (Kata), som mange piger finder specielt interessante


Alle som har lyst til at få lidt sved på panden og komme i god form, kan træne Okinawa Gujo-Ryu. Alderen betyder ingenting i denne sammenhæng. Alle Klubber har både børne- og voksenhold, hvor børnene dog skal gå i 1. klasse når de starter.Da det kan til tider være endog meget hårdt at træne karate. Der er dog ingen, som bliver "knækket", idet træningen er individuel og man derfor kan træne med i sit eget tempo. Instruktørerne sætter en stor ære i, at undervise på en god og fornøjelig måde. Der er dog disciplin i træningslokalet, hvilket kun skal tolkes som gensidig venlighed og respekt instruktøren og holdet imellem.


Okinawa Goju-Ryu er en verdensomspændende organisation med klubber over det meste af verden. I international sammenhæng er Okinawa Goju-Ryu velanset, hvilket i høj grad kan tilskrives vores internationale chefinstruktør Higaonna Sensei. Hvert år afholdes der en sommerlejr hvor karateudøvere fra hele verden mødes, og træner under Higaonna Sensei personligt.


Bestanddele i Okinawa Goju-Ryu Karate


KIHON

Kihon er basisteknikker. Her trænes alle teknikker igen og igen. Formålet med denne form for træning er, at slag, spark, stød og parader kan anvendes instinktivt og med den fornødne hastighed og præcision. Dette opnås kun ved at træne teknikkerne igen og igen. Mottoet er "mo ichi do" - én gang til !


KATA

Kata er en serie af sammensatte teknikker. Det er en tænkt kampsituation mod en eller flere modstandere. Teknikkerne stiller store krav til udøverens præcision og koncentrationsevne.


KUMITE

Kumite er den egentlige kamp. I kumite skal eleven kunne fuldføre et perfekt angreb/forsvar med styrke, præcision og effektivitet. Træningen deles op, så eleven gradvist lærer at angribe og forsvare sig.


KAKE

Kake er en kontrolleret form for kumite, hvor man stående sammen med en modstander med håndledskontakt, træner en teknik eller en serie af teknikker.


RANDORI

Randori er en form for "uformel" kumiteform, som bruges til bl.a. opvarmning. Man hjælper sin modstander med at forbedre sine teknikker. Randori kan variere i tempo alt efter øvelser og formål.


HOJO UNDO

Morio Higaonna Sensei

Hojo Undo er unik for Okinawa Goju-Ryu karate. Det er styrketræning med specielle redskaber for at forbedre styrke og koncentration. De seks redskaber er Chi-ishi (håndvægt på stang), Niri-game (krukker), Tan (vægtløftningsstang), Ishi-sashi (hånd/fod vægte), Kongo Ken (stor oval jernring) og Makiwara (bræt med pude til slagtræning).IOGKF

International Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Federation har som sit hovedformål at bevare den traditionelle Goju-Ryu Karate internationalt. Dette sker blandt andet ved at etablere gode solide landsorganisationer verden over, herunder DOGKA, samt at yde teknisk bistand for at sikre en høj kvalitet af instruktører.


I spidsen for IOGKF står chefinstruktør Morio Higaonna Sensei 10. Dan. Hans mål er at bevare standarden og forskrifterne for Goju-Ryu ligesom Chojun Miyagi Sensei grundlagde det.

 Henrik Larsen Sensei


DOGKA

Dansk Okinawa Goju-Ryu Karate Do Association er en non-profitabel organisation, hvis primære mål er at bevare og fremme de samme mål som IOGKF. For den tekniske ledelse af DOGKA står Henrik Larsen Sensei.

Organisationen bliver styret af et forretningsudvalg, som er på demokratisk vis bliver valgt på den årlige generalforsagmling.


Copyright © All Rights Reserved